ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ օրը

Ինչի մասին էր

Նրա մասին էր որ ով է ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ։

Փաստեր

Նա սովորեց 11 տարի, որից 8-ը՝ հույն նշանավոր գիտնական Տյուքիկոս Բյուզանդացու դպրոցում:

Նա երեխաներին սովորացնում էր։

Նա սարքում էր խնդրագրքեր։

Իմ խնդիր

Նիկան ուներ 15-հատ շռջան, իսկ Միկոն ուներ 35-հատ եռանկյունի, Վիկան էլ ուներ Նիկաից և Միկոից երեք անգամ շատ շռջան և եռանկյունի։ Ինչքան շռջան և եռանկյունի ուներ Վիկան։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *